Verktygslådan

Grundläggningen ska vara den mest hållbara delen av byggnaden


I Moderna tegelhus konstruktionslösningar görs grundläggningen för ytterväggar med grundsula av betong. På denna muras en sockel av leca, som putsas. Lasterna från byggnadsstommen förs på så sätt ned i marken och tas upp av icke organiska marklager, utan att gå via lager av cellplast, "frigolit". Den putsade sockeln är gedigen och tål påkörning av t.ex. cyklar väl. I sockeln undviks också de vertikala skarvar som finns i de flesta i nyproducerade småhus, skarvar som ofta ger ett intryck av slarvigt utförande. Våra sockeldetaljer är också väl genomtänkta ur energisynpunkt.


Under murade innerväggar läggs lecablock i isoleringen; lasten ska föras ned i icke organiska marklager, och inte läggas på cellplast.

Ytterväggar utan organiskt innehåll - energiförbrukningen minimeras utan risk för fukt- och mögelproblem


Ytterväggen byggs som en kanalmur, dvs två tegelmurar med vardera 108 mm tjocklek, med isolering mellan. I en kanalmur talar man om en fasadmur som utgör fasad utåt och en bakmur, på insidan, som normalt är bärande. Vår yttervägg blir ca 50 cm tjock, vilket ger vackra, djupa fönstersmygar på insidan.


Våra kanalmurar blir lufttäta - men inte ångtäta som väggar med plastfolie. Lufttäthet är viktigt både för komforten och energiförbrukningen. Ångtäthet däremot är inget man önskar sig i vår typ av vägg; tvärtom är det en fördel att väggen kan bli tillfälligt fuktig och därefter torka ut på grund av att det inte finns plastfolie.


Lufttätheten skapas i våra väggar av att man lägger en tunn puts, säckskurning på insidan av väggen. Men om man vill ha en helt helt oputsad väggyta invändigt kan man välja att lägga en tunn puts på bakmurens utsida, mot isoleringen.Alternativa isoleringsmaterial


Isolering i Moderna teglhus ytterväggar kan utföras med perlit eller mineralull. I båda fallen utgörs isoleringen av mineraliska, icke organiska material. Detta har fördelar med tanke på fuktsäkerhet - mineraliska, icke organiska material kan varken mögla eller ruttna. 


För den som vill ge sitt husprojekt ytterligare uttalad miljöprofil kan vi helt undvika cellplast och mineralull. I så fall ersätts även cellplasten under golvplattan med perlit och takisoleringen utförs med cellulosabaserat material, t.ex. Eko-Fiber. I takkonstruktioner, med bärande stomme av trä, är det bättre förutsätningar att klara fuktsäkerheten med organiska material, varför vi valt att utföra takkonstruktionen med trästomme.  Innerväggar av murverk


Samtliga innerväggar i våra modellhus utförs murade. Om man vill ha ett uttryck av tegelmurverk invändigt kan man lägga på en mycket tunn puts, säckskurning, eller t.o.m. ha oputsade tegelväggar. För den som vill ha ett neutralare uttryck kan man slätputsa innerväggarna. Då är det förmånligare att mura med större block istället för vanligt tegel, och man väljer en tjockare puts som utförs med relativt slät yta.


Innerväggar av murverk är viktiga för känslan att man befinner sig i ett murat stenhus generellt. Men i synnerhet är det viktigt att väggarna runt våtrummen muras och att man därmed undviker fuktkänsliga material.

Tak


Taket byggs upp med bärande träbjälkar. som i sin tur läggs upp på murade väggar alternativt balkar och pelare av stål. Under takbeläggningen (papptäckning eller falsad plåt) ligger underlagspapp och råspont.

Inte heller i takkonstruktioner använder vi plastfolier. Istället lägger vi en ångbroms. Denna är ganska ångtät den också, men långtifrån så ångtät som plastfolier. Därför medger den viss uttorkning nedåt, vilket är en viktig egenskap under stor del av året. 


När det gäller takkonstruktionen går vi alltså över till att i dominerande omfattning använda organiska, träbaserade material. Fuktsäkerheten är dock erfarenhetsmässigt god i den typ av uppbyggnad vi valt, med en smal luftspalt i ovankant takbalkar, som avgränsas nedåt av en vindtät folie. Och med ångbroms som medger uttorkning nedåt, istället för plastfolie.