Modellhus

Varje plats - och varje beställare - har sina speciella förutsättningar och det är sällan ett typhus passar perfekt på tomten

- eller för dem som ska bo i det.


Vi har därför valt att kalla våra hus för modellhus. De ska ses som grundkoncept som kan anpassas mer eller mindre i det enskilda fallet. Passar inte modellhusen alls kan vi rita ett annat hus, men med utgångspunkt från vår genomarbetade "verktygslåda". Om man själv vill stå för inredning och invändiga ytskikt kan man välja att köpa ett hus som råbyggnad.


I nuläget har vi två genomritade hustyper i ett plan (Hus A och us B) och ett i 1,5 plan (Hus H) 


Gemensamt för alla typerna är ett stort hjärta av kök-vardagsrum-uteplats, vars rymd ytterligare förstärks av det nära sambandet mellan inne och ute. Även de välstuderade sikt- och ljuslinjerna bidrar till husens luftighet - trots en yteffektiv planlösning.

 HUS A finns i tre storlekar, alla med rummen samlade kring det luftiga centrala rummet där gränsen mellan ute och inne suddas ut.

HUS A1 - 6 RoK


Husen kan placeras friliggande eller som rad- eller parhus. De tål ett tätt byggnadssätt på små tomter med liten förgårdsmark. Om uteplatsen placeras i någorlunda söderläge kan en pergola stänga ute den högtstående sommarsolen, men släppa in solvärmen under höst, vår och vinter. Då kan den tunga stommens förmåga att lagra värme från dag till natt nyttjas fullt ut.


Låter man det stora rummets kortväggar vara av samma obehandlade tegel som ute, förstärks känslan av ett enda stort rum, inne och ute.

HUS A2 - 5 RoK

HUS A3 - 4 RoK

Det största huset är tänkt att kunna följa en familjs behov över en livstid.


Den unga familjen kan hyra ut ett eller två rum vid sidoentrén (två av garderoberna i hallen kan ersättas av ett pentry) eller använda dem för en hemarbetsplats med egen ingång.


När familjen och ekonomin växer finns  plats för t.ex. tre barn och ett gäst-/arbetsrum. Från köket kan man ha nära kontakt med ett litet barn, oavsett om det leker inne eller ute.


Senare kan "uthyrningsdelen" bli en tonårsdel och när barnen flyttar kan den åter hyras ut.


Den ekonomiska flexibilitet som detta innebär kan också öka chansen att få ett bra bolån.

HUS B - 4 RoK

HUS H - 7-8 RoK