Om moderna tegelhus

Yteffektiva planlösningar, fin ljusföring och genomtänkta siktlinjer är inte dyrare att bygga än det som är byggt med föga eftertanke. Och enkla, genomtänkta detaljer med vackra byggnadsmateriaI, som tål att synas, kan ofta ersätta dyra ytskikt. Ett nära samspel mellan arkitektur, byggnadsteknik och gediget hantverk ger stor utdelning för "byggmödan" i form av hållbara kvalitéer.Vi är fem entusiaster med lång erfarenhet av att jobba med murade hus som arkitekter, konstruktör, tegeltillverkare/-säljare och projektledare. Förutom att ta fram arkitekt- och konstruktionshandlingar kan vi hjälpa till med upphandling och projektledning. För hus i Skåne kan vi i samarbete med Din Byggare i Sydsverige AB ta er hela vägen fram till färdig byggnad.

Vi har utvecklat en verktygslåda med genomtänkta detaljer och konstruktionsprinciper, som vi förankrat med duktiga murföretag. Ett hus som utgår från verktygslådan blir hållbart och kostnadseffektivt och man får en betydligt kortare resa, både till färdiga handlingar och till ett pris på huset, än om man skulle starta från scratch. Vill man ha en riktigt kort resa kan man välja ett av våra modellhus.

Grundtanken med Moderna Tegelhus AB är att,

med tegel som utgångspunkt,

skapa gedigna, vackra och hållbara hus till en rimlig kostnad.