Om oss / kontakt

Kontakta oss på


info@modernategelhus.se


eller slå en signal direkt till någon av oss.


     

Lotta Nordén och Lars Berlin,

arkitekter som arbetat med tegel såväl ut- som invändigt i en rad villor och skolor. Ofta i nära samarbete med Tomas.

Vår hemsida är under omarbetning, men du kan kika på vår gamla:

Lars   +46708-130757

Lotta  +46707-128875

Niklas Martinsson, tegelexpert med mångårig erfarenhet av murat byggande.


+46705-578255

www.konstruktioner.se

+46708-925451

Tomas Gustavsson,

konstruktör vars verksamhet sedan många år kretsar kring tegel och murverk; i bygg-projekt, undervisning och forskning. Han har gett ut ett flertal böcker i ämnet

Andreas Lundström, projektledare med särskilt intresse för hållbart byggande.


+46709-444004