Att bygga med tegel

Om man utgår från materialens  egenskaper när man ritar ett hus blir huset enklare, billigare och vackrare.


Det kan låta som en självklarhet, men tyvärr är motsatsen långtifrån ovanlig. Planlösningar och fasader görs ofta utan tanke på om rumsmått, vägghöjder eller fönstersättning är anpassade till vad ett visst material eller en konstruktion förmår. Först därefter kommer en konstruktör in och löser problemen med olika dolda hjälpkonstruktioner och de skarvar som uppstår mellan "vision och verklighet" får täckas med plåtar, lister och mjukfogar. Sen kommer byggaren och svär över "klyddiga" lösningar och ändrar inte sällan till utföranden som man är mer van vid. Och någonstans på vägen förlorar man en massa kvalitéer helt i onödan.


Vi gör precis tvärtom. Genom att arkitektur och teknik utarbetas i samspel mellan arkitekter, konstruktör och byggare ser vi inte bara till att inte överskrida materialens potential - vi kan också utnyttja den fullt ut och utvinna stora kvalitéer direkt ur materialens egenskaper. Detta är idag särskilt ovanligt när det gäller murverk och i synnerhet tegel, eftersom tegel oftast används som en påhängd "fasadtapet". Och tegels potential är betydligt större än så.Tegel är starkt

Tegel har god bärförmåga och är utmärkt som bärande stomme i en- och tvåplanshus. Ytterväggarna i våra hus byggs som kanalmurar, dvs en fasadmur och en bakmur, båda med 108 mm tjocklek. Mellan dessa utförs en luftspalt som fylls med isolering. Där det behövs för lastupptagningen ökar man på tjockleken i den bärande bakmuren, som t.ex. där de båda stålbalkarna i bilden t.v. går in i muren. 

Tegel är vackert

En tegelmur kan vara otroligt vacker och uttrycksfull och blir då oftast bara vackrare med åren. Uttrycket kan varieras i det oändliga i mötet mellan stenarnas utseende, förbandet (murningsmönstret), hur fogarna är formade, vilken färg murbruket har och vilken sorts bruk man använder.


Teglets kulör bestäms av råvarans innehåll av mineral, t.ex. kalk och järnoxid, och bränningsprocessen. Teglets form bestäms främst av hur leran formas till råtegel. Vid maskinslagning, som i bilderna t.v. får teglet en variation i formen, varje sten har inddividuella drag. Inte lika stor formvariation som i gammalt handslaget förstås. Men vi lever trots allt i en mer rationell tidsålder och det maskinslagna teglet är en god kompromiss mellan kostnadseffektiv tillverkning och visuella kvaliteter.


Efter en nedgångsperiod finns i Sverige nu åter ett stort utbud av vackert tegel av god kvalitet och också en växande kader av yrkesskickliga murare.

Tegel är hållbart

Rätt byggt kan ett tegelhus stå i hundratals år utan skador och med ett underhållsbehov långt under det för t.ex. puts- eller träfasader. Rätt byggt betyder bl.a. att teglet i fasadmuren ska vara välbränt och därigenom ha god resistens mot klimatets påfrestningar, att ytterväggarna inte innehåller organiskt material eller plastfolier och att grundläggningen är gediget byggd så att det inte finns risk för sättningar under byggnadens livslängd.

Tegel är värmetrögt och ger förutsättningar för bra inomhusklimat

Har du om natten lagt handen på en tegelvägg som solen lyst på under dagen så vet du vad det handlar om. Tunga material inomhus jämnar ut temperaturen över dygnet, vilket är behagligt och sparar energi. Under delar av uppvärmningssäsongen kan värmeöverskott under dagtid på så sätt komma till nytta, genom att man inte behöver tillföra värme under natten. Under vår, sommar och tidig höst medför värmetrögheten att okomfortabelt höga innetemperaturer undviks.

Med tegel får man också ett akustiskt bra klimat. Ljudisoleringen hos en tegelvägg är långt överlägsen den hos enkla gipsväggar och ljudklimatet i rummen blir behagligt och inte burkigt som med tomma gipsväggar som fungerar som resonanslådor.