Detaljens betydelse

I detta exempel har fönstret placerats relativt nära utsida vägg. Tätning mot träkarmen har gjorts med murbruk, en metod som normalt använts i tegelhus i hundratals år. Vanligtvis sätts istället ett plåtbleck över mötet mellan karm och tegel, för att minimera hantverksinsatsen.

Ofta muras teglet 2 cm utanför sockeln, vilket ger ett konstigt möte. Vi föredrar att utföra sockeln så att dess utsida är i liv med teglet. och sockeln utgörs av putsade lecablock, som är gedigna och tål att något stöter mot, t.ex. vid gräsklippning eller ogräsrensning

Ärligt talat - tycker du att de hus som byggs idag håller måttet, byggs det bra och vackra hus? Blir resultatet idag i det som kommer ut ur byggprocessen lika fint som det som byggdes, till exempel på 1950-talet?


Det tycker i alla fall inte vi, åtminstone inte i det som kan betecknas "main stream" i byggandet. Trots att vi i det moderna samhället har större resurser än någonsin. Det byggs förstås en del fina exempel idag också, men i den breda byggproduktionen skulle resultaten kunna bli mycket bättre. Om medvetenheten om vad som skapar skönhet var större!


Den kanske viktigaste faktorn bakom tillkortakommanden anser vi vara att man inte tror att det finns utrymme för hantverksmässig omsorg i byggandet. Vilket rimmar mycket illa med de stolta målsättningarna om långsiktighet och hållbarhet i byggandet. För om de hus som byggs ska kunna bibehållas länge måste människorna ta dom till sig, värna och vårda dom. Det handlar om att bygga såväl byggtekniskt bra, med miljö- och klimatmässiga häsyn,  som funktionellt för brukare och vackert för både de som bor i husen och för allmänheten i övrigt!


I detta förlopp är det av största betydelse hur man principiellt använder sig av byggmaterialen. Det måste finnas idémässiga grunder för arkitekturen, och dessa ska förverkligas på ett medvetet sätt. I tegelhusets fall måste teglets vilja att vara en del i stenbaserad konstruktion respekteras. Det vill säga, teglet ska inte bara vara en kuliss som sätts utanpå andra stommaterial med helt andra egenskaper än ett stenhus verkliga komponenter. Istället vill vi synliggöra tegelfasadens koppling till den inre bärande konstruktionsdelen, som också utgörs av tegel. Mellan dessa båda tegelmurverk finns det isolerande skiktet, som också utgörs av stenbaserade material, antingen perlit eller mineralull.


Avgörande för att få fram den skönhetspotential som finns latent i materialet tegel är att få till fina materialmöten, t.ex. i sockel, i fönstersmygar och takanslutningar, vilka upplevs som naturliga och logiska. Och som samtidigt utförs med välavvägda proportioner och synligt, fint hantverk. En välproportionerad och smäcker detalj behöver inte vara ett dyft dyrare än en klumpig. Det handlar om medvetenhet, kompetens och engagemang, hos såväl projektörer som hantverkare. Och detta är vår uppgift att frammana i processen!


Till vänster och nedan hittar du bilder på några detaljlösningar som vi arbetat med i olika projekt. Dessa kan ses som exempel på hur vi i Moderna tegelhus söktlösningar i andra projekt, som kan fungera som inspiration och förebilder för modellhusen. Det är lösningar som förutsätter att de tekniska kraven tillgodoses och tillit till hantverkarnas vilja och kompetens att göra fint hantverk, vilket leder till god arkitektur.